Svar på vanliga frågor

Vad är TR Fastigheter?

TR Fastigheter AB är en litet familjeägt fastighetsbolag som jobbar med långsiktig förvaltning. Vi är anslutna till Fastighetsägarna

Hur många lägenheter har TR Fastigheter?

Vi har ett 50-tal lägenheter.

Hur kan jag hyra en lägenhet av TR Fastigheter.

Titta under länken "Lediga lägenheter"

Vart vänder jag mig om något är fel i min lägenhet?

Felanmälan tas emot via mail, info@trfastigheter.se.

Vid akuta ärenden, vattenläcka eller strömlös lägenhet ring 073 3269009.

Brand eller allvarlig personskada ring 112.

Brandsäkerhet

Som hyresgäst ansvarar du för att kontrollera att brandvarnaren fungerar.

Hundägarens rättigheter och skyldigheter

Du får normalt ha hund i hyreslägenhet och behöver ej be värden om lov. Du har ett strikt ansvar för skador som hunden orsakar. Du är som hyresgäst också skyldig att ej störa grannar.

Hör gärna av dig till oss!

073 326 90 09 • instagram trfastigheterab • therese@tessashus.se