Produkter

D7 vätska

D7 är ett mycket effektivt antimikrobiellt desinfektionsmedel och kemiskt saneringsmedel. D7 kan snabbt spridas och appliceras som skum, vätska, dimma eller spray.

Säkert och miljövänligt. D7 innehåller ämnen som finns i vanliga hushållsprodukter. D7 är biologiskt nedbrytbar och med ett slutligt pH på 9,8 är det tillräckligt mildt för hushållsbruk. D7 är kraftfull nog att neutralisera virus, bakterier, mögel och giftiga eller dödliga kemikalier inom några minuter. D7 är EPA-registrerat och uppfyller kraven i strikta regelverk och miljölagar.

d7-liquid
d7-bdas+

D7 BDAS+

D7 BDAS + (Biological Decontaminant Accelerated Spray), kan snabbt och enkelt sättas i krissituationer. Robust i design och material, testat i extrema miljöer. D7 BDAS + är en genombrottsprodukt som avsevärt ökar säkerheten hos insatspersonal som är först på plats vid en katastrof eller olycka.

D7 QuickStrike

D7 QuickStrike använder samma intelligenta kemi som finns i vår BDAS-modell. Fortfarande snabbt och enkelt implementerbart i krissituationer, men dess lätta design är lämplig för insatspersonal som är först på plats vid en katastrof eller olycka. Fungerar för allmän kommersiell och hushålls användning.

D7 QuickStrike är en produkt som avsevärt förbättrar säkerheten hos de första på plats, såsom medicinsk personal, säkerhetspersonal och hushållsanvändare, från ett stort antal hot. Kan användas nästan var som helst.

dc7-quickstrike
bruno-nascimento-113628

D7 Tvätt

Används i kommersiell tvätt, industriell tvätt, institutionell tvätt och tvättstugan i hemmet.
D7s säkra och effektiva kemi har visat sig överträffa alla andra produkter som för närvarande finns på marknaden. D7 är färgfast och biologiskt nedbrytbart. D7 ger förbättrad tvättproduktivitet eftersom det inte finns något behov av att värma lösningen under tvättcykeln och det kan minska cykeltiden med mer än hälften jämfört med industristandarder.

Hör gärna av dig till oss!

073 326 90 09 • instagram trfastigheterab • therese@tessashus.se